10/05/18  Tin của trường  199
15-5-1941 Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay) Từ khi ra đời Đảng ta rất quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đảng ta đã sáng lập ra Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và giao nhiệm vụ cho Đoàn trực tiếp phụ ...
 10/05/18  Tin tức - Sự kiện  228
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoávới kết quả bước đầu đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng.
 25/04/16  Tin của trường  463
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Châu Lộc.